GOOD SERVICE IS GIVING PEOPLE A LITTLE MORE THAN THEY EXPECT.  

EXCELLENT SERVICE IS ENJOYING GIVING PEOPLE A LITTLE MORE THAN THEY EXPECT!

Advies

Om de processen binnen je bedrijf te optimaliseren, zullen er een aantal stappen ondernomen dienen te worden. 
Hierbij kunnen wij je behulpzaam zijn. 

  1. Bepaal je Soll-positie. Hiermee worden de doelen en bedrijfsprocessen bedoeld waar je als onderneming naar toe wil groeien.
  2. Definieer je Ist-positie. Dit is de huidige situatie op het gebied van hardware en software.
  3. Vraag naar feedback van anderen. Breng bijvoorbeeld de behoeftes van de diverse afdelingen en medewerkers in kaart en betrek ze in het proces.
  4. Maak een stappenplan om de Ist-positie geleidelijk om te zetten in de Soll-positie.
  5. Bewaak de kwaliteit tijdens de invoering van de procesverbetering, evalueer regelmatig en stuur bij waar nodig.