GOOD SERVICE IS GIVING PEOPLE A LITTLE MORE THAN THEY EXPECT.  

EXCELLENT SERVICE IS ENJOYING GIVING PEOPLE A LITTLE MORE THAN THEY EXPECT!

RFI (Request for Information/informatieverzoek)

Je hebt een automatiseringsvraagstuk en wilt informatie opvragen bij de juiste dienstverleners die je daarmee behulpzaam kunnen zijn. Maar hoe formuleer je het vraagstuk en wat wil je van de dienstverleners weten om een voorselectie te kunnen maken?
Wij gaan samen met je inventariseren welke behoefte er is en welke vragen er aan de dienstverlener gesteld moeten worden om een eerste selectie te kunnen maken.
Hiermee stellen wij een Request for Information (informatieverzoek) op die je naar de betreffende dienstverleners kunt sturen. Uiteraard kunnen wij je ook behulpzaam zijn met het opstellen van een RFP (Request for Proposal) of het zoeken en vinden van de juiste dienstverleners voor jouw vraagstuk (zie ook: 
search and match).


Meer informatie over een RFI? Klik op het onderstaande document.

WatiseenRFI.pdf (218.02KB)
WatiseenRFI.pdf (218.02KB)