GOOD SERVICE IS GIVING PEOPLE A LITTLE MORE THAN THEY EXPECT.  
EXCELLENT SERVICE IS ENJOYING GIVING PEOPLE A LITTLE MORE THAN THEY EXPECT!

Verbetering (automatiserings)processen

Om de processen binnen je bedrijf te optimaliseren, zullen er een aantal stappen ondernomen dienen te worden. 
Hierbij kunnen wij je behulpzaam zijn. 

  1. Bepaal je Soll-positie. Hiermee worden de doelen en bedrijfsprocessen bedoeld waar je als onderneming naar toe wil groeien.
  2. Definieer je Ist-positie. Dit is de huidige situatie op het gebied van hardware en software.
  3. Vraag naar feedback van anderen. Breng bijvoorbeeld de behoeftes van de diverse afdelingen en medewerkers in kaart en betrek ze in het proces.
  4. Maak een stappenplan om de Ist-positie geleidelijk om te zetten in de Soll-positie.
  5. Bewaak de kwaliteit tijdens de invoering van de procesverbetering, evalueer regelmatig en stuur bij waar nodig. 


RFI (Request for Information)

Je hebt een automatiseringsvraagstuk en wilt informatie opvragen bij de juiste dienstverleners die je daarmee behulpzaam kunnen zijn.
Maar hoe formuleer je het vraagstuk en wat wil je van de dienstverleners weten om een voorselectie te kunnen maken?
Wij gaan samen met je inventariseren welke behoefte er is en welke vragen er aan de dienstverlener gesteld moeten worden om een eerste selectie te kunnen maken.
Hiermee stellen wij een Request for Information (informatieverzoek) op die je naar de betreffende dienstverleners kunt sturen. 

RFP (Request for Proposal)

Binnen je onderneming is duidelijk welke automatiseringsbehoefte er is (of wij helpen je met het bepalen daarvan).
Je wilt nu dienstverleners benaderen om een aanbieding te doen en om te zien of de dienstverlener aan je zoekcriteria voldoet.
Wij stellen (in overleg met je) een Request for Proposal op, waarbij we een vragenlijst opstellen van de zaken die van belang zijn (voor nu en in de toekomst) en geven daarbij een duidelijke uitleg van hetgeen er van de dienstverlener verwacht wordt.
Vervolgens wordt aan de dienstverlener gevraagd om een prijsindicatie af te geven. Na ontvangst van de prijsindicaties gaan wij samen met je een selectie maken van de dienstverleners die aan de vraagstelling voldoen en die qua prijsstelling passen binnen het budget.
Die dienstverleners worden uitgenodigd waarna wij samen met je gaan beoordelen welke dienstverlener de automatiseringsbehoefte het beste kan vervullen en/of het beste bij je bedrijf past.