GOOD SERVICE IS GIVING PEOPLE A LITTLE MORE THAN THEY EXPECT.  
EXCELLENT SERVICE IS ENJOYING GIVING PEOPLE A LITTLE MORE THAN THEY EXPECT!

Inventarisatie en verbetering

Binnen het MKB is er vaak een persoon die zich binnen het bedrijf met de automatiseringszaken bezighoudt.
Echter is de kennis van deze persoon wellicht niet voldoende om te inventariseren wat de behoefte is of om te beoordelen of er verbeterpunten binnen het bedrijf zijn.
Hiervoor bieden wij kennisdeling aan!

Voor een vastgesteld (gereduceerd) tarief plannen wij samen met je één of meerdere dagdelen in, we gaan dan samen met de persoon die verantwoordelijk is voor de automatisering bekijken hoe bepaalde processen lopen en met hem doornemen welke zaken er wellicht met de huidige technieken anders of verbeterd zouden kunnen worden.

Bijvoorbeeld: 
Bij een productiebedrijf wordt gebruik gemaakt van een urenregistratiesysteem. De uren die hier ingevoerd (of geklokt) worden, worden aan het einde van de maand uitgedraaid en vervolgens overgetypt in een Excel sheet die vervolgens naar de salarisverwerker gestuurd wordt. Binnen het urenregistratiesysteem is echter een module aan te schaffen die direct een koppeling heeft met het salarispakket van de salarisverwerker. Door de aanschaf van deze module worden de uren direct doorgezet naar het salarissysteem (voorkomt fouten bij het overtypen) en ook nieuwe medewerkers worden heen en weer gecommuniceerd (altijd actuele informatie). Door een geringe investering in de module wordt er tijd bespaart en de kans op fouten sterk vermindert. Een berekening wijst uit dat de aanschaf van de module zich binnen 3 maanden terugverdient!